Årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SOLA TURN 
MANDAG 17.FEBRUAR 2020 KL. 18:00 
FJOGSTAD-HUS TURNARENA 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt senest søndag 2.februar.  
Saker meldes til dagligleder@solaturn.no  

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest 1 uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf Lov for Sola Turn §3 (1). 

Velkommen! 

 
Hilsen Styret i Sola Turn