Årsmøte – årsrapporten er tilgjengelig her!

Innkalling til årsmøte 2019

Årsrapporten finner du her https://solaturn.no/wp-content/uploads/2019/02/Fullstendig-aarsrapport.pdf 

NNKALLING TIL ÅRSMØTE I SOLA TURN 

MANDAG 18.FEBRUAR 2019 KL. 18:00SOLA TURNHALL 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt til styret senest 4.februar 2019.
Saker meldes til dagligleder@solaturn.no  

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest 1 uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf Lov for Sola Turn §3 (1). 

Velkommen! 

Hilsen Styret i Sola Turn