Betalinger

Alle som er medlem i Sola Turn må betale medlemskontingent.
Dette gjelder også trenere, SU, styremedlemmer og barn av disse.
Videre må alle som trener, betale treningsavgift.

Medlemskontingent betales 1 gang pr. kalenderår.

Treningsavgiften betales etter oppstart på parti og deles i høst og vårsemester.
Treningsavgiften må betales ved deltakelse på mer enn 2 treninger.
Man må umiddelbart etter disse 2 treningene gi beskjed om at man ikke vil fortsette for å unngå faktura.
Medlemmer med utestående treningsavgift vil ikke ha tilgang på treninger før denne er betalt.

Vi har IKKE søskenmoderasjon i Sola Turn.

(Æresmedlemmer vil få tilsendt faktura, denne må videresendes/leveres til kasserer).

I kommunale haller må av og til treninger vike for andre arrangementer, ingen refusjon gis.

Etter skole turn:
Tilbudet er stengt på alle helligdager og ellers skolefrie dager. Det er åpent til kl 16 hver dag.

Det er 1 måneds oppsigelses tid. Gjeldende fra den 1. i hver måned.
Faktura blir tilsendt månedlig.

Ferieturn:
Påmelding er bindende etter registrering i mysoft. Ved avmelding etter dette kommer en avmeldingsavgift på 200kr på ukes opplegg og 100kr på enkelt dager. Ved avmelding mindre enn 5 dager før oppstart må hele beløpet betales. Gjelder både enkelt dager og hele uker.