Dugnad og lodd

Som ideell forening er Sola Turn avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved innmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid. Dette dugnadsarbeidet kan være å bidra til gjennomføring av våre arrangement samt vedlikehold av Turnhallen og utstyr.

Sola Turn har også loddsalg 2 ganger pr år. De deles ut i februar/mars og oktober/november.

For mer informasjon om Sportslotteriet kan du lese her

Det forventes at medlemmer over skolealder har 3timer dugnad.