Forsikring

Barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Forsikringen er kun gyldig ved betalt medlemskontigent.

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

På reise til f eks treningsleirer anbefales det å ha reiseforsikring i tillegg, da denne forsikringen kun er en ulykkesforsikring. Forsikringen dekker ikke reise, tyveri, ødelagte briller etc.

Du kan lese mer om forsikringene på Idrettsforbundet sine sider her.

Norges Gymnastikk og Turnforbund forsikringsbrosjyre kan du lese her.

Skademeldingsskjema