Utleie av Turnhallen

Sola Turn låner/leier gjerne ut Sola Turnhall dersom dette passer med vår daglige drift.

Bursdag: 1000kr for 4 timer.
Hall, diverse utstyr i åpent utstyrsrom, kjøkken og spiserom er til disposisjon.
Hallen leies ikke ut til arrangementer med alkohol.

Alle henvendelser angående utleie rettes til dagligleder@solaturn.no.

Utleiereglement

Styremedlemmer, medlemmer av SU, trenere, dugnadskomite, administrator, revisor og valgkomite i Sola Turn kan låne hallen gratis til egne arrangementer ved ledig kapasitet.