Barn 1.-7.klasse

Barn i 1.-4.klasse kan velge om de vil gå på salto, turn/dans eller RG mini-rekrutt.

Barn fra 5.-7.klasse kan velge om de vil gå på salto eller RG for alle.

Man må påberegne kostnad til kjøp av oppvisningsdrakt på RG.

Hovedmålet for alle partiene er å fremme sosiale relasjoner samt å skape idrettsglede. 
Partiene er åpne for alle uansett ferdigheter.
Vi ser på det som svært viktig at alle gymnaster opplever å bli sett, opplever mestring uansett nivå og trygghet i gruppen.

Det tilbys også konkurransepartier innen troppsgymnastikk og RG. Interesserte kan ta kontakt med kontakt med konkurranse@solaturn.no

Turn/dans 1.-4.klasse
Dette breddepartiet er for alle som liker å danse og turne.
Gruppen har et mål om å jobbe med grunnleggende turnelementer med konseptet idrettens grunnstige som basis for treningsoppleggene.
Denne gruppen lærer i tillegg Rogalands kretsdans og får en introduksjon til grunnleggende RG-element og apparater.

RG mini-rekrutt 1.-4.klasse
Mini rekrutt tropp er en myk start på det å opptre eller konkurrere innen RG. Hensikten er først og fremst å la barna utfolde seg og leke inn RG gjennom et troppsprogram til musikk. Etter hvert som barna blir eldre og mer skolerte kan man ta med flere og flere elementer fra idretten RG, og på denne måten tilnærme seg konkurranseaktivitet. Denne gruppen har et mål om å delta på konkurranser som oppvisningstropp.

RG for alle 5.-7.klasse
Partiet skal tilby nybegynneropplæring innenfor RG. Introduksjon til redskaper som ball og ring. Det innøves troppsprogram.

Salto 1.-7.klasse
Tar utgangspunkt i øvelser fra Idrettens Grunnstige og Salto konseptene utviklet av Norges Gymnastikk og Turnforbund. Les mer om konseptene her