TRENINGSTIDER HØSTEN 2019

All registrering/påmelding foregår på: www.gymogturn.no – MySoft Idrett

Partier merket rødt mangler trener!

DAGTID UKEDAGER

Små endringer i tidspunkt kan forekomme.

Parti Dag Tid Sted
IDRETTSBARNEHAGE, ÅPEN Fredag 09:00-12:00 Turnarena
AKTIV MAMMA Tirsdag 10:00-11:00/11.15-12.15 Turnarena
ETER SKOLE TURN Mandag 12:15-16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Tirsdag 13:15 -16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Onsdag 13:15 -16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Torsdag 13:15-16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Fredag 13:15-16:00 Turnarena

ETTERMIDDAG / KVELD / HELG

Gymlek – Partier for barn under skolealder

Parti Dag Tid Sted
GYMLEK 1-2 år med foreldre tirsdag 16:30-17:15 Turnhallen
GYMLEK 1-2 år med foreldre onsdag 16:30-17:15 Turnhallen
GYMLEK 3 år med foreldre tirsdag 17:15-18:00 Turnhallen
GYMLEK 3 år med foreldre torsdag 16:30-17:15 Turnhallen
GYMLEK 4 år med foreldre mandag 17:15-18:00 Turnhallen
GYMLEK 4 år med foreldre onsdag 17:15-18:00 Turnhallen
GYMLEK 4 år med foreldre torsdag 17:15-18:00 Turnhallen
GYMLEK 5 år mandag 18:00-18:45 Turnhallen
GYMLEK 5 år tirsdag 18:00-18:45 Turnhallen
GYMLEK 5 år onsdag 18:00-18:45 Turnhallen

Partier for barn i barneskolealder

Parti Dag Tid Sted
TURN/DANS 1.-2.klasse tirsdag 16:30-17:30 Turnarena
TURN/DANS 3.-4.klasse tirsdag 17:30-18:30 Turnarena
RG mini-rekrutt 1.klasse torsdag 16:15-17:15 Turnarena
RG mini-rekrutt 2.klasse onsdag 16:00-17:00 Turnarena
RG mini-rekrutt 3.klasse tirsdag 16:15-17:45 Turnarena
RG mini-rekrutt 4.klasse tirsdag 17:45-19:15 Turnarena
RG FOR ALLE 5.-7.klasse tirsdag 19:15-20:45 Turnarena
RG basis(tillegg) 3.-7.klasse torsdag 18:00-19:30 Turnhallen
SALTO 1.klasse mandag 17:00-18:00 Turnarena
SALTO 1.klasse onsdag 17:30-18:30 Turnarena
SALTO 2.klasse mandag 18:15-19:15 Turnarena
SALTO 3.klasse tirsdag 17:30-18:30 Turnarena
SALTO 3.klasse onsdag 16:30-17:30 Turnarena
SALTO 3.klasse tilleggstrening fredag 16:00-17:15Turnarena
SALTO 4.klasse torsdag 18:00-19:15 Turnarena
SALTO 4.klasse onsdag 17:30-18:45 Turnarena
SALTO 4.klasse tilleggstrening fredag 16:00-17:15 Turnarena
SALTO 5.klasse onsdag 18:45-20:00 Turnarena
SALTO 5.klasse tilleggstrening fredag 16:00-17:15 Turnarena
SALTO 6.-7.klasse mandag 19:30-21:00 Turnarena
SALTO 6.-7.klasse tilleggstrening fredag 17:15-18:45 Turnarena
PARKOUR 5.klasse oppover tirsdag 19:00-20:30 Turnarena
PARKOUR 5.klasse oppover tilleggstrening fredag 16:00-17:30 Turnarena
SHOWDANS 5.-7.klasse onsdag 18:00-19:00 Turnarena

Partier for ungdom

Parti Dag Tid Sted
SALTO 8.klasse og oppover onsdag 20:00-21:30 Turnarena
SALTO 8.klasse og oppover tilleggstrening fredag 17:15-18:45 Turnhallen
PARKOUR 5.klasse oppover tirsdag 19:00-20:30 Turnarena
PARKOUR 5.klasse oppover tilleggstrening fredag 16:00-17:30 Turnarena
SHOWDANS 13-18år torsdag 19:00-21:00 Turnhallen
SHOWDANS f2002 og eldre mandag 19:30-21:00 Turnarena

Konkurransepartier

For treningstider til konkurransepartier ta kontakt på konkurranse@solaturn.no

Partier for voksen

Parti Dag Tid Sted
GYM X – lett og svett mandag 19:00-20:00 Turnhallen
GYM X – yoga mandag 20:00-21:00 Turnarena
GYM X – step/styrke tirsdag 19.30-20.30 Turnarena
GYM X – intervall onsdag 19:00-20:00 Turnarena
GYM X – trampoline torsdag 18:30-19:30 Turnarena
GYM X – zumba torsdag 19:30-20:30 Turnarena
TURN FOR VOKSNE mandag 20.00-22.00 Turnarena
DAMER STEVNEPARTI mandag 18:15-19:15 Turnarena
KVINNELIGE VETERANER mandag 17:15-18:15 Turnarena
SENIORTRENING mandag 16:30-17:15 Turnhallen