Delta i UKM 2017

VI HÅPER Å SE TURN I UKM I ÅR:-)

UKM (ung kultur møtes) er et kulturarrangement for barn og unge mellom 10 og 20 år. Sola kommune har lang tradisjon for å arrangere dette i storsalen på Sola kulturhus. UKM er en arena hvor en kan vise frem hva en driver med og møte andre som også interesserer seg for kunst, musikk, dans m.m. 

Les mer her