Sola Turn søker trener til Troppsgymnastikk

VI SØKER TRENER TIL TROPPSGYMNASTIKK
Sola Turn søker trener til Troppsgymnastikk med fokus på trampett, tumbling og frittstående, Teamgym til ca 15 timer pr uke, med mulighet for mer.
Betingelser avklares nærmere med aktuell kandidat. Klubben er behjelpelig med å finne bosted og evnt tilleggsjobb.

Oppstart ønskes umiddelbart, men klubben er villig til å vente på den rette kandidaten.

Spørsmål rettes til Synnøve Hopen- leder@solaturn.no – 468 41 545