VI SØKER NYE STYREMEDLEMMER

Frivillighet og dugnadsånd er avgjørende for at Sola Turn kan drives som klubb.
Vi er godt i gang med planlegging av ny turnhall, som også kun er mulig å gjennomføre med hjelp av stor dugnadsånd blant medlemmene og foreldre/foresatte.
Ingen arrangementer kan gjennomføres uten dugnadsinnsats, og blant våre 1000 medlemmer så har vi flere flinke og engasjerte som alltid stiller opp – men vi trenger flere!
Det er ingen krav til turnkunnskaper, og det finnes noe for alle.

Etterlyser derfor:

* Styremedlemmer
* Personer til dugnadskomite som skal skaffe folk til dugnader på arrangementer der Sola Turn er arrangør.
* Arrangementskomite for Barnas Turnfestival 25.-26.mai 2019

Vi venter i spenning på din henvendelseJ

Ta kontakt for mer informasjon på medlem@solaturn.no