GRATIS PRØVEDAG PÅ ETTER SKOLE TURN

Tirsdag 26.09 er det gratis prøvedag på Etter skole turn. Det settes opp gratis taxi for de som ønsker fra Røyneberg skole kl 13.20 som kjører barna til Sola turnhall. Her er det plass til 7 barn. Dersom noen ønsker å komme utenom taxi transporten fra en annen skole, er dette i orden.

Påmelding i forkant via mail (dagtid@solaturn.no) er påkrevd! Begrenset antall plasser.