Oppstart våren 2019

Alle våre partier starter opp igjen i uke 2:-)

Dersom du eller ditt barn ikke lengre skal delta på parti er det fint om vi får beskjed snarest da vi har venteliste på flere partier.

Ønsker du å begynne på parti hos oss i 2019 gjøres påmelding her https://solaturn.no/pamelding-til-parti/