Informasjon angående Covid-19 og smitte i Sola Turn

Tirsdag 27. oktober var en gymnast på trening, som siden fikk påvist Covid-19, i Sola Turn sin aktivitetssal.

Alle med-gymnaster, trenere og andre som var til stede, har blitt kontaktet av smittevernteamet i Sola Kommune, og er nå rutinemessig i karantene etter gjeldene retningslinjer. Sola Turn ble informert om smittetilfelle sent torsdag kveld og har i etterkant bistått i Sola Kommunes smitteoppsporingsarbeid. Videre oppfølging av de berørte og ytterligere smittesporing blir gjort av Sola Kommune. For ordens skyld nevner vi at smittesporingsteamet i Sola Kommune skrøt av Sola Turn for gode smittevernrutiner og god oversikt over alle nærkontakter.

Sola Turn har vasket ned alle rom og flater i hallen i tråd med smittevernrutinene.

Sola Turn følger til enhver tid gjeldene retningslinjer og har en egen Koronakomité, bestående av helsefaglig personell, som bistår administrasjonen i det smittevernforebyggende arbeidet.

Ved manglende, eller for få hallverter, vil treninger bli avlyst. Det er derfor viktig at alle foreldre tar sin hallvert-vakt for å kunne holde hallene åpne. Har du ikke vært Hallvert enda? Meld deg på via:  https://app.rubic.no/Public/Projects/420

Sola Turn følger nøye med på den videre smitteutviklingen, og våre retningslinjer endres i henhold til dette. Følg derfor nøye med på Spond/nettsider/e-post, da trening kan bli avlyst på kort varsel.  Vi ber alle gymnaster og foreldre fortsatt forholde seg til Sola Turn sin smittevernretningsveiledning i forbindelse med trening. Smittevernveiledning finner du via: https://solaturn.no/2020/08/18/smittevern-hos-sola-turn/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *