Turn i høstferien

Har du lyst til å fly høyt eller stå opp ned i høstferien?


Sola Turn arrangerer FERIETURN i høstferien for gutter og jenter fra 1. klasse (født 2015) og oppover. Det er åpent alle dager fra kl. 09:00 – 15:30. Du kan melde barnet på hele uken eller enkelte dager.


Alle aktiviteter tilpasses den enkeltes nivå og behov etter beste evne. Aktiviteter og gruppeinndeling tilpasses etter gjeldende Covid-19 smittevern retningslinjer.


For mer informasjon og påmelding se: https://app.rubic.no/Public/Events/2317


Vi gleder oss til en aktiv høstferie!