Fortsett med de gode vanene

Solabladet skriver at det er en del virus bland barn og unge i regionen. Vær snill å fortsett med de gode vanene som har vært så viktig de siste årene:

  • Vask hender grundig og ofte
  • Hold dere hjemme når dere er syke