Æresmedlem

Anita Horpestad Brede er utnevnt som æresmedlem i Sola Turn. Hun har vært i turnmiljøet siden hun var 5 år. Etter at hun flyttet til Sola har hun fra voksen alder vært en viktig bidragsyter til at Sola Turn har utviklet seg og vokst til den klubben vi er i dag. Hun har brukt utallige dugnadstimer, ofte flere timer daglig, der hun har sørget for at vi har kunnet gi et sportslig tilbud i takt med den voksende medlemsmassen. Hun har sørget for tilstrekkelig med trenere og dugnadstimer fra foreldre. Hun har passet på at de har fått de kursene de trenger for å gi våre medlemmer en trygg og utviklende treningshverdag. Hun har vært, og er, en viktig støttespiller til styret, trenere og ildsjeler. 

Hjertet brenner for Sola Turn og hun har jobbet iherdig for klubben også etter at egne barn sluttet som aktive gymnaster. Hun kjenner historikk, forbundets systemer og er et unikum under arrangementer enten det er stevner, dagsarrangement eller NM. Hun vet hva som kreves og hva som skal til for å få folk med på laget og å sette prikken over «ién». Hun tar gjerne en god diskusjon for å få frem et så godt resultat som mulig.

I 2020 ble Sola Turn utnevnt som ambassadør av Region Stavanger – for at klubben fremmer regionen og påtar oss store nasjonale arrangement. Hun har vært en svært viktig bidragsyter inn i dette arbeidet. I tillegg til å være en viktig bidragsyter i «familien Sola Turn» har hun også gjort seg bemerket i Norges Gymnastikk og Turnforbund og blitt tildelt kretsfortjenestemedalje i sølv og gull for sin innsats.

Det er en stor ære, og på sin plass, at Anita Horpestad Brede tildeles æresmedlemskap i Sola Turn.