Støtteordninger

Barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan søke økonomisk støtte fra Sola Turn. Støtteordningen forutsetter at man betaler medlemskontingenten i sin helhet.

Søknad om støtte sendes til post@solaturn.no, med emne Søknad om støtte. I søknaden legger du ved følgende:

  • Kort beskrivelse av familiens situasjon
  • Kort beskrivelse av barnets motivasjon for å trene turn
  • Søknadssum

Søknader behandles konfidensielt av administrasjonen. Søknader slettes automatisk etter at de er behandlet.

Sola Turn har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen SR-bank til dette formålet.

Dersom du har andre økonomiske utfordringer, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vi vil være behjelpelige med å finne en felles løsning.