ÅRSMØTE ONSDAG 15. MARS 2023, kl. 18.00

Innkallingen til årsmøte i Sola Turn:
Her er årsrapport for 2022 og saksdokumentene til årsmøte:


Protokoll

Kontrollutvalgets beretning


Her er tegninger og dokumentasjon for Hall To. Dette er bakgrunnsdokumentasjon for innkomne forslag som skal behandles som sak 5 «Økte økonomiske rammer for Hall To»