Nå starter snart byggingen av Hall To

Om noen uker starter rivingen av den gamle turnhallen. Nå forberedes dette og i dag settes byggegjerde opp rundt den gamle hallen. Dette gjerde vil stå opp i byggeperioden som vil vare til januar 2024. Byggeaktivitet vil foregå for det meste på dagtid. Det skal være trygt å ferdes til og fra Fjogstad-Hus Turnarena og Sola idrettspark forøvrig. Det er derfor svært viktig at anvisninger følges. Det vil ikke være gjennomgang mellom gammel hall og Fjogstad-Hus Turnarena. Det vil være adkomst for gående og syklende stort sett som dagens situasjon. Vi ber om foreldre som kjører barn og ungdom til hallen og som skal benytte seg av parkeringsplasser om å være ekstra forsiktige i denne perioden.

Se vedlagte kart for adkomst.

Vis hensyn i byggeperioden