Ferieturn

Beskrivelse av partiet:
På ferieturn er det hovedfokus at barnet skal ha en aktiv og gøy feriedag. Nivået legges til rette for hver enkelt etter beste evne og vil inneholde både frilek og turnteknisk trening. Vennskap, lek og moro står høyt i fokus.

Forventninger:
Det forventes at barnet deltar aktivt i alle aktiviteter, etter beste evne. Det er ingen krav til forkunnskaper i turn.

Kalender:
Arrangeres i annonserte dager/uker i vinterferie, sommerferie og høstferie.