HVORDAN VARSLE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I SOLA TURN

Sola Turn ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Sola Turn tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Dersom et varsel ankommer oss i Sola Turn, vil det være daglig leder, Vetle Svarstad, som mottar varselet. Dersom du har spørsmål om varslingssaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er et varsel, kan du kontakte daglig leder direkte på telefon eller e-post, så vil han hjelpe deg med veien videre.

Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta gjerne kontakt med rådgivere i Norges Idrettsforbund.

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold – Trykk her

Ønsker du å hjelpe en som vil varsle – Trykk her

Ønsker du hjelp til å håndtere et varsel – Trykk her

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette her.

Annen nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett finner du her.