Dugnad HallTo i romjulen!

I romjulen skal flere av våre frivillige gjøre et viktig arbeid i den nye hallen! Vi skal blant annet legge parkettgulv, bygge vegg og montere kjøkken. Vi håper at det er flere som kan sette av et par timer til å være med å bidra på dette. 

Vi skal utføre dette arbeidet på følgende tidspunkt:
Onsdag 27. desember kl. 10 – 14 og kl. 17 – 20
Torsdag 28. desember kl. 10 – 14 og kl. 17 – 20
Fredag 29. desember kl. 10 – 14

Dersom du har anledning til å være med, sender du en epost til post@solaturn.no.

Prosjektleder Terje Hopen forklarer hva som skal skje: