Billotteri – informasjon til medlemmer

Informasjon til medlemmer

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og går i gang med nytt billotteri også i 2024! Med tilsvarende flotte premier! Hovedpremien er en Volvo EX30!! I tillegg har vi mange flotte tilleggspremier, bl.a.  Iphone 15, gavekort på sykkel, hotellseng i str. 180 x 200 og flere kjekke hotellpremier.

Vi håper lotteriet skal bli en kjekk happening som gir alle muligheten til å bidra positivt for klubben.

  • Alle medlemmer vil få utdelt 3 hefter à 25 lodd hver sammen med et infoskriv. Utdelingen foregår i forbindelse med treninger i perioden 8. – 21. april. Hvert lodd vil koste kr. 25,-. Betaling av loddene gjøres til det enkelte medlem enten kontant eller via vipps (foreldre) i f.m. salget. Sola Turn vil fakturere antall solgte lodd når loddheftene blir levert inn. Det er valgfritt å selge lodd, men vi håper alle har muligheten til og ønsker å bidra. Erfaringer fra i fjor viste at loddene var veldig enkle å selge!
  • Hvis du trenger flere loddbøker, kan disse hentes i Fjogstad-Hus Turnarena mellom kl. 09:00 – 16:00 mandag – torsdag og mellom kl. 08:30 – 15:00 fredager.
  • Salgsperioden er 8. april til 24. mai.
  • Usolgte loddsedler bes om å returneres til klubben så snart som mulig. 
  • Solgte loddsedler leveres til Sola Turn snarest og senest 24. mai. Loddsedlene kan leveres i låsbar postkasse innenfor hovedinngangen i Fjogstad-Hus Turnarena i hallens åpningstid eller på kontoret i 2. etasje hver ukedag mellom kl. 08:30 – 16:00.
  • Mistet loddbok må erstattes.
  • Trekningen vil bli gjort av Lotteritilsynet fredag 7. juni. Kunngjøring av vinnerne vil bli gjort på www.solaturn.no og gjennom våre SoMe kanaler. Premiene må hentes innen 10. september 2024. Vinnerne vil bli kontaktet!

NB! Det er viktig at loddselgerne sørger for at de som kjøper lodd skriver ned sitt navn og telefonnummer på loddsedlene. Kunden skal få loddseddelen som viser loddnummer og bildet av bilen.

Hvordan kan vi motivere våre medlemmer til å delta i loddsalget?
Jo, vi har en egen trekning for alle ivrige selgere med egen premieliste for de som har solgt 75 lodd eller flere! Foreløpig premieliste for de som selger over 75 lodd er blant annet 3 stk. Iphone 15.

Hvordan fungerer denne trekningen?
Den som selger klart flest lodd, vil vinne en Iphone 15. Dersom det er 2 eller flere som har solgt helt likt antall lodd, blir det loddtrekning blant disse på å vinne telefonen. 

Videre er følgende oppsett:
Selger du 75 lodd får du et lodd som er med i trekningen av ovennevnte premier. For hvert loddhefte à 25 lodd en selger utover 75 lodd, får en et ekstra lodd til trekningen.

Eksempel: Ole selger 200 lodd. Da vil Ole få 1 lodd for de første 75 lodd, og deretter 5 lodd for de neste 5 heftene med 25 lodd, altså Ole vil ha 6 lodd i trekningen av 2 stk. Iphone 15 (den første går til den som har solgt mest). Det er også gavekort og andre premier som trekkes blant de som har solgt 75 lodd eller mer.

Vi håper på god oppslutning og at våre medlemmer lykkes med å selge sine lodd. Vi benytter anledningen til å takke på forhånd for innsatsen, det betyr utrolig mye for klubben 🙂

Summary in English:

Sola Turn is organizing a lottery for our members, featuring fantastic prizes including a Volvo EX30 as the grand prize, along with additional prizes like the iPhone 15, Spinn cycle shop gift card, a continental hotel bed and much more. All members will receive three lottery books of 25 tickets each for sale, priced at 25 NOK per ticket. The selling period is from April 8th to May 24th, with unsold tickets to be returned by May 24th. Ticket sales should be recorded with the buyer’s name and phone number.

There’s a special incentive for sellers with a separate draw for those who sell 75 tickets or more, with prizes including iPhone 15 and gift cards. The draw will be conducted by Lotteritilsynet on June 7th, and winners will be announced on the Sola Turn website and social media. Sola Turn thanks Kverneland Bil and other sponsors for their contributions to the lottery.