Barn 1. – 7. klasse

Showturn har trening på Kjerrberget ungdomsskole frem til 4. februar. Da flyttes treningen til den nye turnhallen.

MANDAG
RG minirekrutt 1. – 2. klasse17:30 – 18:30RG-sal
Tumbling 5. – 7. klasse17:30 – 18:45Basishall
Salto 5. klasse17:45 – 19:00Basishall
Salto 7. klasse18:15 – 19:30Basishall
RG minirerkrutt 3. – 4. klasse18:30 – 19:30RG-sal
Salto 6. klasse19:00 – 20:15Basishall
.
TIRSDAG
Salto 1. klasse16:15 – 17:15Basishall
Salto 2. klasse16:45 – 17:45Basishall
Salto 3. klasse17:30 – 18:30Basishall
Salto 4. klasse18:30 – 19:30Basishall
X-jump 5. klasse++ *18:30 – 19:45Basishall
* Tirsdagstreningen har oppstart når den nye hallen åpner
.
ONSDAG
RG minirerkutt individuelt 3. – 4. klasse16:00 – 17:30RG-sal
Salto 5. klasse16:45 – 18:00Basishall
Gutter 3. – 4. klasse18:00 – 19.00Basishall
Salto 6. klasse18:15 – 19:30Basishall
X-jump 5. klasse++19:00 – 20:15Basishall
.
TORSDAG
Showturn 3. – 4. klasse16:00 – 17:00Kjerrberget
Salto 1. klasse16:30 – 17:30Basishall
Salto 2. klasse17:00 – 18:00Basishall
Showturn 1. – 2. klasse17:00 – 18:00Kjerrberget
Salto 3. klasse17:45 – 18:45Basishall
Salto 4. klasse18:00 – 19:00Basishall
Showturn 5. – 7. klasse18:00 – 19:15Kjerrberget
.