Barn 1. -7. klasse

Barn i 1. – 4. klasse kan velge om de vil gå på salto, gutteparti, showturn og RG mini-rekrutt.

Barn fra 5. – 7. klasse kan velge om de vil gå på salto, showturn, tumbling og X-jump.

Det tilbys også konkurransepartier innen troppsgymnastikk og RG. Interesserte kan ta kontakt med marcus@solaturn.no

Hovedmålet for alle partier er å fremme sosiale relasjoner samt å skape idrettsglede. 
Partiene er åpne for alle uansett nivå og ferdigheter.
Vi ser på det som svært viktig at alle gymnaster opplever å bli sett, opplever mestring uansett nivå og trygghet i gruppen.

Alle breddeparti tilbys å delta på bredde arrangement i regi av kretsen, samt Sola Turns egne oppvisninger.

På RG må man påberegne kostnad til kjøp av oppvisningsdrakt.

RG MINIREKRUTT 1. – 4. klasse
Minirekrutt tropp er en myk start på det å opptre eller konkurrere innen RG. Hensikten er først og fremst å la barna utfolde seg og leke inn RG gjennom et troppsprogram til musikk. Etter hvert som barna blir eldre og mer skolerte kan man ta med flere og flere elementer fra idretten RG, og på denne måten tilnærme seg konkurranseaktivitet. Denne gruppen har et mål om å delta på konkurranser som oppvisningstropp. Det må forventes kostnad for kjøp av drakt.

SHOWTURN 1. – 7. klasse
Showturn er et parti for de som er interessert i både show og turn. Gruppen har et mål om å lære grunnleggende turnelementer som utføres på turnmatter, satt sammen med koreografi og show på en gøyal måte. Ingen forkunnskaper nødvendig. Det må forventes kostnad for kjøp av oppvisningsdrakt.

SALTO 1. – 7. klasse
Salto er et treningskonsept med grunnleggende turnelementer som blant annet inneholder tumbling og trampett. Det brukes også endel stortrampoline.  Tar utgangspunkt i øvelser fra Idrettens Grunnstige- og Saltokonseptene utviklet av Norges Gymnastikk og Turnforbund. Les mer om konseptene her.

TUMBLING 5. – 7. TRINN
Dette er et parti for både nybegynnere og de som har turnet før. Her øves det på elementer som brukes på tumbling, som araber, flikkflakk og salto. Dette settes gjerne også sammen i serier.

GUTTER 3. – 4. TRINN
Dette partiet er kun for gutter, men for alle nivåer. Her turner vi både på tumbling og trampett, og også på stortrampoline.

X-JUMP 5.klasse og oppover
Dette er et parti for både gutter og jenter hvor vi kombinerer det beste fra ski og turn!

Liker du å rotere og trikse på ski? Da vil dette partiet være for deg! Her vil du også få et godt grunnlag til å kunne bli god i både ski og turn. X-JUMP er et parti som vil inneholde blant annet rotasjoner, saltoer, backflipper og styrke. 

Dette partiet vil ha treninger to ganger i uken.
Maks aldersgrense er 18 år.