Barn 1. -7. klasse

Barn i 1. – 4. klasse kan velge om de vil gå på salto, gutteparti, turn/dans og RG mini-rekrutt.

Barn fra 5. – 7. klasse kan velge om de vil gå på salto, RG for alle, tumbling og stortrampoline

Man må påberegne kostnad til kjøp av oppvisningsdrakt på RG.

Hovedmålet for alle partiene er å fremme sosiale relasjoner samt å skape idrettsglede. 
Partiene er åpne for alle uansett ferdigheter.
Vi ser på det som svært viktig at alle gymnaster opplever å bli sett, opplever mestring uansett nivå og trygghet i gruppen.

Det tilbys også konkurransepartier innen troppsgymnastikk og RG. Interesserte kan ta kontakt med konkurranse@solaturn.no

TURN/DANS 1. – 4. klasse
Disse breddepartiene er for alle som liker å danse og turne.
Gruppen har et mål om å jobbe med grunnleggende turnelementer med konseptet idrettens grunnstige som basis for treningsoppleggene.
Gruppene lærer i tillegg Rogalands kretsdans og får en introduksjon til grunnleggende RG-element og apparater.

RG MINIREKRUTT 1. – 4. klasse
Minirekrutt tropp er en myk start på det å opptre eller konkurrere innen RG. Hensikten er først og fremst å la barna utfolde seg og leke inn RG gjennom et troppsprogram til musikk. Etter hvert som barna blir eldre og mer skolerte kan man ta med flere og flere elementer fra idretten RG, og på denne måten tilnærme seg konkurranseaktivitet. Denne gruppen har et mål om å delta på konkurranser som oppvisningstropp. Det må forventes kostnad for kjøp av drakt.

RG FOR ALLE 5. – 7. klasse
Partiet skal tilby nybegynneropplæring innenfor RG. Introduksjon til redskaper som ball og ring. Det innøves troppsprogram, og det øves på turnelementer og parøvelser/akrobatikk tilpasset hver enkelt gymnast.
Ingen forkunnskaper nødvendig.
Partiet har oppvisninger på Sola Turn sine Jule- og Vår show og deltar på GymCup konkurranse. Det må forventes kostnad for kjøp av drakt.

SALTO 1. – 7. klasse
Salto er et treningskonsept med grunnleggende turnelementer som blant annet inneholder tumbling og trampett. Det brukes også endel stortrampoline.  Tar utgangspunkt i øvelser fra Idrettens Grunnstige- og Saltokonseptene utviklet av Norges Gymnastikk og Turnforbund. Les mer om konseptene her

STORTRAMPOLINE
Nytt treningskonsept for breddegymnaster. Her vil det kun være stortrampoline som er i fokus.

TUMBLING 5. – 7. TRINN
Nytt treningskonsept for breddegymnaster. Partiet er inspirert av powertumbling. Powertumbling er mye kraft og fart i turnelementer på tumblingbanen.

GUTTER 3. – 4. TRINN
Dette er ett parti for bare gutter, hvor fokuset er saltoer, backflipper, flikkflakker og mye annet gøy!