Barn under skolealder

Åpen Idrettsbarnehage

Åpen stort sett alle fredager fra 9-12. Følg med på facebook for oppdatert info.

GYMLEK

2år m/foreldre, 3år m/foreldre, 4 år og 5 år

“TURN ER KOS, GØY OG SAMHOLD!”

Målet med dette tilbudet – konseptet Gymlek utarbeidet av NGTF – er å gi gymnastene et godt, aktivt og kjekt tilbud som introduksjon til turnverdenen.

Fokuset på Gymlek ligger på det som barn liker best med turnen – forskjellige leker og hinderløype!

Opplevelsen av å mestre og trives i et aktivt og sosialt miljø opparbeides med at barna i starten har deres foreldre med på lekene og hinderløypene, hvor de så opplever at både de, deres foreldre og andre barn og foreldre alle er aktive i turn sammen. Sola turn ønsker å skape et miljø som barna opplever som trygt og gøy, samtidig som de lærer respekt, toleranse og likeverd.

På Gymlek partiene er de aller fleste trenere også foreldre – enten for barn på partiet de er trener, eller har de barn på andre partier. Dette er en kjempeviktig ressurs for Sola turn og en som vi ønsker at ta vare på, så trenere har lyst til at være med i mange år fremover. Vi har hvert år et introduksjons/oppstartskurs for de foreldretrenere som ønsker at være med som trenere/hjelpetrenere i Sola turn.

Av arrangement ønsker vi at gruppene deltar på juleoppvisning og vårmønstring.