Barn under skolealder

Åpen Idrettsbarnehage

Fredager (utenom skolens ferier) har vi Åpen idrettsbarnehage mellom kl. 09.00 – 12.00 for barn i barnehagealder. I hallen er det diverse turnutstyr tilgjengelig der barna kan klatre, hoppe, balansere og leke. I tillegg vil det være matter og babyleker som passer for de aller minste. En voksen skal følge og er ansvarlig for barnet/barna hele tiden. Det sosiale er også viktig, for både små og store.

I kaféen er det babystoler og vanlige bord/stoler tilgjengelig for bruk om noen vil spise medbrakt. De aller fleste dager har vi også samarbeid med Fregatten som selger nystekte lapper.

Pris for deltakelse i Åpen idrettsbarnehage er kr. 300,- pr. semester. I tillegg betaler hvert medlem medlemskontingent på kr. 350,- per kalenderår. Det er også mulig å betale kr. 150,- pr. gang hvis du ikke ønsker å melde inn ditt barn.

Bli medlem i Sola Turn via: https://app.rubic.no/Public/Events/15199GYMLEK

1 år m/foreldre, 2 år m/foreldre, 3 år m/foreldre, 4 år og 5 år

«TURN ER KOS, GØY OG SAMHOLD!»

Målet med dette tilbudet – konseptet Gymlek utarbeidet av NGTF – er å gi gymnastene et godt, aktivt og kjekt tilbud som introduksjon til turnverdenen.

Fokuset på Gymlek ligger på det som barn liker best med turnen – forskjellige leker og hinderløype!

Opplevelsen av å mestre og trives i et aktivt og sosialt miljø opparbeides med at barna i starten har deres foreldre med på lekene og hinderløypene, hvor de så opplever at både de, deres foreldre og andre barn og foreldre alle er aktive i turn sammen. Sola turn ønsker å skape et miljø som barna opplever som trygt og gøy, samtidig som de lærer respekt, toleranse og likeverd.

På Gymlek partiene er de aller fleste trenere også foreldre – enten for barn på partiet de er trener, eller har de barn på andre partier. Dette er en kjempeviktig ressurs for Sola turn og en som vi ønsker at ta vare på, så trenere har lyst til at være med i mange år fremover. Vi har hvert år et introduksjons/oppstartskurs for de foreldretrenere som ønsker at være med som trenere/hjelpetrenere i Sola turn.

Av arrangement ønsker vi at gruppene deltar på juleoppvisning og vårmønstring.