Betalinger

Alle medlemmer i Sola Turn må betale årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten dekker bl.a. forsikring.
Dette gjelder også trenere og medlemmer i diverse utvalg og styremedlemmer.

Alle som trener hos Sola Turn må betale treningsavgift. Treningsavgiften betales normalt 2 ganger per år. En treningsavgift for høstsemester (august-desember) og en treningsavgift for vårsemester (januar-juni).

Sola Turn har ikke søskenmoderasjon eller familiemedlemsskap.

Etter Skole Turn og Etter Skole Idrett

Tilbudet er stengt på alle helligdager og skolefrie dager. Det er åpent til kl 16 hver dag. Det er 1 måneds oppsigelses tid, gjeldende fra den 1. i hver måned. Faktura blir tilsendt månedlig.