Dugnad og lodd

Som ideell forening er Sola Turn avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved innmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid. Dugnadsarbeidet kan være å bidra til gjennomføring av våre arrangement, hallvert eller vedlikehold av haller og utstyr. Det forventes at foreldre til medlemmer utfører minimum 3 timer dugnadsarbeid per halvår.


Sola Turn sine medlemmer gjennomfører også loddsalg hver vår og salg av et produkt hver høst.