Dugnad og lodd

Som ideell forening er Sola Turn avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved innmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid. Dette dugnadsarbeidet kan være å bidra til gjennomføring av våre arrangement, hallvert eller samt vedlikehold av haller og utstyr.

Sola Turn sine medlemmer gjennomfører loddsalg på våren og salg av et produkt på høsten.

Det forventes at foreldre til medlemmer utfører 3 timer dugnad per halvår.