Etter skole tilbud / ferietilbud

ETTER SKOLE TILBUD

Vi har tilbud om både Etter Skole Turn (EST) og Etter Skole Idrett (ESI). Turngruppa er åpent hver dag og er for barn i 1.trinn og oppover. Idrettsgruppa er åpen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 
Turngruppa (EST) har hovedbase i Fjogstad-Hus Turnarena, og innholdet består av turn i forskjellige varianter. Idrettsgruppa (ESI) har hovedbase i Turnhallen, og innholdet er aktivitet og varierte idretter. Begge gruppene har fokus på at det skal være gøy å være i bevegelse!


Åpningstid: skoleslutt – 16.00
På mandager settes det av tid til at barna skal jobbe med lekser, før aktivitet i hall.
Det tilbys hver dag et mellommåltid bestående av knekkebrød og frukt inkludert i prisen.


Etter skole tilbudet er stengt på alle helligdager og alle skolefrie dager. Du kan velge å melde på barnet hver dag, eller enkelt dager. Du velger selv hvilke og hvor mange dager, så sant det er ledig plass.

I de fleste skole ferier, tilbyr vi ferieturn, eller ferieidrett. Da tilbyr vi aktiviteter i hallen hele dagen. Åpningstiden varierer, men det er kjernetid mellom 9-15. Aktivitetene er varierte og lekbetonte. Noe frilek og noe styrt. En del er turnteknisk og noe er frilek. Vi har også alltid en økt utendørs midt på dagen. 


Alle aktiviteter tilpasses den enkeltes nivå og behov etter beste evne. Som deltaker på Etter Skole Turn (EST) og Etter Skole Idrett (ESI) blir man medlem av Sola Turn. For priser se herPåmelding til Etter Skole Turn (EST) og Etter Skole Idrett (ESI) via: https://app.rubic.no/Public/Events/1922