Etter skole tilbud / ferietilbud

ETTER SKOLE TILBUD

Vi har tilbud om Etter Skole Turn (EST) som er åpen hver dag og er for barn i 1.trinn og oppover.
EST har hovedbase i Fjogstad-Hus Turnarena, og innholdet består av turn og aktivitet i forskjellige varianter. Gruppen har fokus på at det skal være gøy å være i bevegelse!

Åpningstid: skoleslutt – 16.00
På mandager settes det av tid til at barna skal jobbe med lekser, før aktivitet i hall.
Det tilbys hver dag et mellommåltid bestående av knekkebrød og frukt inkludert i prisen.

Etter skole tilbudet er stengt på alle helligdager og alle skolefrie dager. Du kan velge å melde på barnet hver dag, eller enkelt dager. Du velger selv hvilke og hvor mange dager, så sant det er ledig plass.

I de fleste skole ferier, tilbyr vi ferieturn. Da tilbyr vi aktiviteter i hallen hele dagen. Åpningstiden varierer, men det er kjernetid mellom 9-15. Aktivitetene er varierte og lekbetonte. Noe frilek og noe styrt. En del er turnteknisk og noe er frilek. Vi har også alltid en økt utendørs midt på dagen. 

Alle aktiviteter tilpasses den enkeltes nivå og behov etter beste evne. 


Som deltaker på Etter Skole Turn (EST) blir man medlem av Sola Turn. For priser se her

Påmelding til Etter Skole Turn (EST) gjøres ved innsending av kontaktskjema, se her.FRA 1. MARS GJELDER FØLGENDE:

Matservering:
Det brukes i dag mye ressurser og tid på å både forberede og rydde etter mat, og vi ønsker å omprioritere disse ressursene til voksendeltakelse og aktivitet i hall sammen med barna. Derfor vil vi fra og med 1. mars tilby kun frukt/grønnsaker. Barna oppfordres til å ta med seg ekstra matpakke og drikkeflaske.

Transport:
– Det vil ikke lengre tilbys henting fra Sande- og Skadberg skole
– Det oppfordres til at 3. og 4. klassinger på Røyneberg skole sykler til EST så sant det er mulig, slik at det er ledig plass til 1. og 2. klassinger.
– Prisen endres og økes, og vil nå være fast månedlig pris for kjøring; kr. 300,- for 1 dag pr. uke, kr. 600,- for 2 dager pr. uke, osv osv.

Prisendring:
Den månedlige treningsavgiften for Etter skole turn blir stående som den er i dag. Endringene nevnt ovenfor vil likevel oppleves som en økning for noen, da vi kutter i mattilbudet. Månedlig treningsavgift faktureres som vanlig rundt den 20. i hver måned. I tillegg til månedlig treningsavgift skal også medlemskontingent betales. Denne er økt til kr. 350,- gjeldende fra 2024. Økningen ble vedtatt av årsmøtet i 2023.

Bruk gjerne Fritidskortet til Sola Kommune | Støtteordning
Vi vil med det samme minne om at fritidskortet kan brukes til å betale regninger https://www.sola.kommune.no/solafritid/fritidskortet/ ,samt at Sola Turn har egne støtteordninger som det er mulighet for å søke på. Sjekk her https://solaturn.no/2022/05/09/stotteordninger/.

Oppsigelsestid
Oppsigelsestiden forblir uendret – vi har 1 måneds oppsigelsestid.