Etter skole tilbud / ferietilbud

ETTER SKOLE TILBUD, gutter og jenter

Vi har tilbud om både Etter skole turn og Etter skole idrett. Turngruppa er åpent hver dag og er for 1.klasse og oppover. Idrettsgruppa er åpen mandag, tirsdag og torsdag. 
Turngruppa har hovedbase i Fjogstadhus Turnarnea, og innholdet består av turn i forskjellige varianter. Idrettsgruppas har hovedbase i Sola Turnhall, og innholdet er aktivitet og varierte idretter. Begge gruppene har fokus på at det skal være gøy å være i bevegelse!

Åpningstid: skoleslutt – 16.00
På mandager settes det av tid til at barna skal jobbe med lekser, før aktivitet i hall.
Det tilbys hver dag et mellommåltid bestående av knekkebrød og frukt inkludert i prisen.

Etter skole tilbudet er stengt på alle helligdager og alle skolefrie dager. Du kan velge å melde på barnet hver dag, eller enkelt dager. Du velger selv hvilke og hvor mange dager, så sant det er ledig plass.
Påmelding til ferietilbudet vårt i utvalgte ferier er mulig.

FERIETURN, gutter og jenter

Åpent vinterferien, påskeferien, sommerferien og høstferien, utvalgte dager kl 08.00 – 16.00. Ta kontakt på mail for mer info og påmelding.

Idrettsuka, gutter og jenter

En uke i sommerferien (som regel uke 32) har vi Idrettsuka. Da introduserer vi barna for forskjellige idretter igjennom hele uken. 

Åpent kl 08.00 – 16.00. Ta kontakt på mail for mer info og påmelding.

Se ellers under fanen «Medlemsinfo/Betaling av kontingent», her på nettsiden for ytterligere informasjon.