Politiattest

Krav om politiattest i Sola Turn

Ansvarlig for politiattester i Sola Turn er daglig leder.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Ordningen gjelder personer over 15 år og det må leveres nye attest hvert 3.år.

I Sola Turn blir ordningen håndtert på følgende måte:

  1.  Trener/ressursperson sender inn bekreftelse sammen med søknad.
  2. Ønsker du å søke elektronisk (kun for personer over 18 år) kan du søke her

Er du under 18 eller ikke vil søke elektronisk skriver du ut skjema og sender til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester Postboks 113 9951 Vardø

  1. Når søker får politiattesten tilsendt skal vedkommende fremvise den til ansvarlig i Sola Turn for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

For utfyllende informasjon om politiattester kan du klikke her