Idebank

Det ligger mye inspirasjonsbøker og hefter på trenerrommet i Turnhallen også.

 

Aktivitetsbank til Basistrening for alle

http://www.floraskulen.no/fagsider/kroppsoving/turn.htm

Aktivitetshefte – Lek for alle

Aktivitetshefte 2 – Lek for alle

Fysisk aktivitet i sal

Fallskjermøvelser

IdeHefte 2015

Styrketrening barn

Gymlek:

http://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2015/09/Gymlek-intro.pdf

Aktivitetsbank – benk

Aktivitetsbank – ribbevegg

Aktivitetsbank – kasse og springbrett

Aktivitetstime

You tube 

Idrettens Grunnstige:

BINGO