Forsikring

Alle som er medlem i Sola Turn er forsikret både under organisert aktivitet og egentrening gjennom idrettsforsikringen. Forsikringen er kun gyldig ved betalt medlemskontingent. Her er forsikringsavtale og vilkår:


Grunnforsikringen gjelder for alle medlemmer i Sola Turn. Konkurranseforsikringen gjelder for alle Tropps- og RG-gymnaster som har betalt konkurranselisens. Trenerforsikringen gjelder alle trenere som med trenerlisens.Ytterligere informasjon om forsikringene finner du her.For å melde skade må man logge seg på med BankID på Gjensidige sine nettsider: Skademeldingsskjema GjensidigePå reise til f.eks. treningsleirer anbefales det å ha egen reiseforsikring, da forsikringen gjennom medlemskontingenten kun er en ulykkesforsikring. Forsikringen dekker IKKE reise, tyveri, mistet mobil, ødelagte briller etc.