Forsikring

Alle som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom våre avtaler.
Forsikringen er kun gyldig ved betalt medlemskontingent.

Mer informasjon om forsikringene finner du her.

Barn under 13 år dekkes av Gjensidige barneidrettsforsikring.  Skademeldingsskjema Gjensidige

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

På reise til f eks treningsleirer anbefales det å ha reiseforsikring i tillegg, da denne forsikringen kun er en ulykkesforsikring. Forsikringen dekker ikke reise, tyveri, ødelagte briller etc.