Gym for life

Gym for life er en konkurranse for gutter og jenter fra 10 år og oppover. Hver tropp fremfører et program som trener(e) og/eller gymnaster har laget. Programmet skal være artig å trene, fint og se på og skal ha treningsverdi.  

Gymnastene deles inn i 3 klasser:

  • rekrutt (5. – 7. trinn)
  • liten tropp (fra 8. trinn og oppover – under 20 gymnaster)
  • stor tropp (fra 8. trinn og oppover – over 20 gymnaster)

Det kåres en vinner i alle klassene utenom rekrutt. I rekruttklassen får alle deltakere premie. Dommerne er synsere.