Historie

Sola IL Turn, daglig forkortet til Sola Turn, ble stiftet 1. januar 1995 ved oppløsningen av Sola Idrettslag. Sola Idrettslag ble stiftet i 1934.

Sola Turns formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Sola Turn er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets.

Sola Turn er medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Sola Turn hører hjemme i Sola Kommune og er medlem av Sola Idrettsråd.

Sola Turn er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.