Bli medlem

Hos oss er alle velkomne som medlemmer!
Vi tar kontinuerlig inn nye medlemmer. På noen partier kan det være vanskelig å starte umiddelbart grunnet innøving av programmer, innkjøp av drakter osv. Oppstart tidspunkt avtales ved innmelding.

Medlemskap er årlig og følger kalenderåret. Medlemskap er personlig.

Innmelding og påmelding til partier gjøres i Rubic – Mer info om påmelding

Det er mulig å melde seg inn som støttemedlem. Som støttemedlem har du samme rettigheter ved et årsmøte som et ordinært medlem. I tillegg får du GRATIS inngang på våre vårmønstringer og juleoppvisninger. Ønsker du å bli støttemedlem, kan du melde deg inn her

Vi forventer at våre medlemmer gjør seg kjent med innholdet i Lov for Sola Turn og organisasjonsplanen vår, begge er tilgjengelig på nettsiden.

På grunn av størrelsen på treningssted samt antall tilgjengelige trenere har vi satt opp et maks antall barn vi kan ha på hver gruppe. Dette gjør at det kan være flere barn som ønsker plass enn det vi har kapasitet til. Disse kan stå på venteliste.

Medlemskapet er først gyldig den dagen medlemskontingent er betalt.

Følgende regler gjelder for opptak av medlemmer:

  1. Barn av trenere og styremedlemmer tilbys automatisk plass hvis de selv ønsker.
  2. Deretter tas medlemmer inn i den rekkefølge de er blitt registrert i vårt påmeldingssystem.
  3. Hvis noen takker nei til plassen, eller av annen grunn slutter i løpet av sesongen, vil nye medlemmer fortløpende tas opp i den rekkefølgen de er blitt registrert.
  4. Vi jobber for å gi alle som ønsker et tilbud.

.

Ønsker du å melde deg ut fra Sola Turn?

Send oss en mail til post@solaturn.no.
Vi tilbakebetaler ikke allerede innbetalt medlemskontingent og/eller treningsavgift hvis du slutter midt i sesongen/semesteret.

Hvis du ønsker å gjøre endringer ved overgang til nytt semester/ny sesong, skal dette gjøres i skjema som sendes ut av administrasjonen i forkant av hver ny sesong.

Alle utestående fakturaer må være betalt før utmelding.