Innlevering av timelisterFrist for innlevering av timelister er den 5. i hver måned.

Nedenfor finner du Mal for timeliste. Det er ønskelig at alle bruker malen og sender den til post@solaturn.no som et vedlegg. NB! Trenere som ikke har avtale om timelønn trenger selvfølgelig ikke å sende inn timeliste.