Klubbklær

Luer og ryggsekker får du kjøpt ved henvendelse til administrasjonen i Sola Turn – dagligleder@solaturn.no.
De vil også være å få kjøpt under våre oppvisninger.
Luen kan brukes begge veier og koster 200kr.
Sekken koster 350kr. Det er mulig å trykke på navn mot tillegg ved henvendelse til Sola Sport & Fritid.

Øvrige klubbklær får du kjøpt hos vår samarbeidspartner Sola Sport & Fritid

Klubbklær – Carite

Klubbtilbud Hummel – Sola Sport & Fritid