Konkurranseparti

Sola Turn har tilbud om troppsygmnastikk (nasjonal klasse og teamgym) og rytmisk gymnastikk som konkurransegrener. Konkurransegruppene rekrutterer gymnaster fra breddepartiene. For å gå på et konkurranseparti må utøveren inneha visse ferdigheter. Med dette menes at gymnasten er inneforstått med å jobbe med:

-evnen til å forstå å lære turn
-styrke og fleksibilitet
-god konsentrasjon og høyt treningsoppmøte
-vise kontinuerlig utvikling iløpet av semesteret
-tørre å prøve nye elementer
-stå på vilje
-liker og ønsker å konkurrere

For spørsmål om våre konkurransepartier ta kontakt på post@solaturn.no

Her kan du lese mer om Troppsgymnastikk

Her kan du lese mer om RG