Betalinger

Alle som er medlem i Sola Turn må betale årlig medlemskontingent.
Dette gjelder også trenere, SU, styremedlemmer og barn av disse.

Videre må alle som trener, betale treningsavgift. Treningsavgiften betales etter oppstart på parti og deles i høst og vårsemester.
Treningsavgiften må betales ved deltakelse på mer enn 2 treninger.
Man må umiddelbart etter disse 2 treningene gi beskjed om at man ikke vil fortsette for å unngå faktura.
Medlemmer med utestående treningsavgift vil ikke ha tilgang på treninger før denne er betalt.

Vi har dessverre ikke søskenmoderasjon eller familiemedlemsskap i Sola Turn.

Etter skole turn:
Tilbudet er stengt på alle helligdager og ellers skolefrie dager. Det er åpent til kl 16 hver dag. Det er 1 måneds oppsigelses tid. Gjeldende fra den 1. i hver måned. Faktura blir tilsendt månedlig.

Ferieturn:
Dersom det er mer enn 2 uker til oppstart har du rett til å endre eller trekke påmeldingen uten ekstra kostnad, innen 48 timer etter påmeldingen ble sendt til oss. Etter 48 timer er påmeldingen bindende. Ved avmelding etter dette kommer en avmeldingsavgift på 500 kr ved ukes opplegg og 100 kr på enkelt dager. Ved avmelding mindre enn 14 dager før oppstart må hele beløpet betales. Gjelder både enkelt dager og hele uker.

Endring (bytte av uke/dag) kan gjøres frem til oppstart så sant det er ledig plass på ønsket uke/dag.