Dugnad og lodd

Som ideell forening er Sola Turn avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved innmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid. Dette dugnadsarbeidet kan være å bidra til gjennomføring av våre arrangement samt vedlikehold av Turnhallen og utstyr.

Sola Turn har også loddsalg på våren og salg av et produkt på høsten.

Det forventes at medlemmer over skolealder har 3 timer dugnad.