Hvem kan bli medlem?

Hos oss er alle velkomne som medlemmer.
Innmelding og påmelding til partier gjøres i Mysoft. Innmelding av medlemmer gjøres her.
Medlemskapet er først gyldig den dagen medlemskontigent er betalt.

Vi forventer at våre medlemmer gjør seg kjent med innholdet i Lov for Sola Turn og organisasjonsplanen vår, begge er tilgjengelig på nettsiden.
På grunn av størrelsen på treningssted samt antall tilgjengelige trenere har vi satt opp et maks antall barn vi kan ha på hver gruppe.
Dette gjør at det kan være flere barn som ønsker plass enn det vi har kapasitet til. Disse kan stå på venteliste.

Følgende regler gjelder for opptak av medlemmer:

1. Barn av trenere og styremedlemmer tilbys automatisk plass hvis de selv ønsker.
2. Deretter tas medlemmer inn i den rekkefølge de er blitt registrert i vårt påmeldingssystem. Vi prioriterer medlemmer fra Sola Kommune.
3. Hvis noen takker nei til plassen, eller av annen grunn slutter i løpet av sesongen, vil nye medlemmer fortløpende tas opp i den rekkefølgen de er blitt registrert.
4. Vi streber hele tiden etter å gi alle de som ønsker et tilbud.

Vi tar kontinuerlig inn nye medlemmer. På noen partier kan det være vanskelig å starte umiddelbart grunnet innøving av programmer, innkjøp av drakter osv. Oppstart tidspunkt avtales ved innmelding.