Hvem kan bli medlem?

Hos oss er alle velkomne som medlemmer.

Medlemskapet er først gyldig den dagen medlemskontingent er betalt.

Vi forventer at våre medlemmer gjør seg kjent med innholdet i Lov for Sola Turn og organisasjonsplanen vår, begge er tilgjengelig på nettsiden.
På grunn av størrelsen på treningssted samt antall tilgjengelige trenere har vi satt opp et maks antall barn vi kan ha på hver gruppe.
Dette gjør at det kan være flere barn som ønsker plass enn det vi har kapasitet til. Disse kan stå på venteliste.

Vi tar kontinuerlig inn nye medlemmer. På noen partier kan det være vanskelig å starte umiddelbart grunnet innøving av programmer, innkjøp av drakter osv. Oppstart tidspunkt avtales ved innmelding.