NM OVERNATTING

Alternativ overnatting er på feltseng i Sola Turnhall. I turnhallen er det plass til maksimalt 50 personer i gymsal.