Påmelding til parti

Det vil bli åpnet for påmelding til turnpartier med ledig kapasitet i januar 2021. Følg med på nettsidene og Facebook