Påmelding til parti

 For påmelding til parti send følgende informasjon på mail til siri@solaturn.no
Navn:
Adresse:
Mail:
Telefon:
Født: dd.mm.åååå
Ønsket parti:

For påmelding til konkurransepartier, kontakt konkurranse@solaturn.no

NB: Påmelding til Etter skole turn er åpent og gjøres ved å sende mail til dagtid@solaturn.no