Påmelding til parti

 


Vi er i ferd med å gå over på nytt medlemssystem og registrering for nye medlemmer vil åpne i juni. Følg med på våre nettsider og facebook.

NB: Påmelding til Etter skole turn er åpent og gjøres ved å sende mail til dagtid@solaturn.no