Etter skole turn / ferieturn

ETTER SKOLE TURN, gutter og jenter
Tilbudet er åpent hver dag og er for 1.klasse og oppover.
Innholdet i tilbudet formes etter hvem og hvor mange som melder seg på, men vil selvfølgelig hovedsakelig bestå av turn i forskjellige varianter.

Åpningstid: skoleslutt – 16.00
På mandager settes det av tid til at barna skal jobbe med lekser, før aktivitet i hall.
Det tilbys hver dag et mellommåltid bestående av knekkebrød og frukt inkludert i prisen.

Tilbudet er stengt på alle helligdager og alle skolefrie dager. Du kan velge å melde på barnet hver dag, eller enkelt dager. Du velger selv hvilke og hvor mange dager.
Påmelding til ferieturn i utvalgte ferier er mulig.

FERIETURN, gutter og jenter

Åpent vinterferien, påskeferien, sommerferien og høstferien, utvalgte dager kl 08.00 – 16.00. Ta kontakt på mail for mer info og påmelding.

Se ellers under fanen «Medlemsinfo/Betaling av kontingent», her på nettsiden for ytterligere informasjon.