Politiattest

Det er krav om politiattest for alle trenere og tillitsvalgte i Sola Turn

Ansvarlig for politiattester i Sola Turn er Sportslig Ansvarlig Tonje Våge Alvestad.

Alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest.
Ordningen gjelder personer over 15 år.

I Sola Turn blir ordningen håndtert på følgende måte:

  1. Trener/ressursperson/tillitsvalgte fyller ut bekreftelsen som skal sende sammen med søknad. Vedlegget finner du under.
  2. Søknaden fylles ut elektronisk via politiets innloggingsportal for deg mellom 18-99 år. Du finner innloggingsportalen her
  3. Når trener/ressursperson/tillitsvalgt får politiattesten tilsendt skal vedkommende fremvise den til ansvarlig i Sola Turn for politiattester. Vedkommende skal registrere opplysninger om at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.


Ungdomstrenere mellom 15-18 år kan ikke søke elektronisk. De må sende søknaden per post. Her er søknaden du må fylle ut: Søknad om politiattest

Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

For utfyllende informasjon om politiattester kan du klikke her