Priser

Medlemskontingent på 300,- pr kalenderår kommer i tillegg på alle partier.

PRISER VÅREN 2020

Etter skole turn 1 dag i uken:(Pr. mnd)           kr 650
Etter skole turn 2 dager i uken:(Pr. mnd)       kr 1300
Etter skole turn 3 dager i uken:(Pr. mnd)       kr 1950
Etter skole turn 4 dager i uken:(Pr. mnd)       kr 2600
Etter skole turn 5 dager i uken:(Pr. mnd)       kr 3250

Ferieturn, hel uke: kr  1750 pr uke
Ferieturn, pr dag: 350 kr pr dag

Treningsavgift pr halvår på dagtidtreninger:

Aktiv mamma:                                                       kr 950 (påmelding etter halve semesteret, redusert pris)
Åpen idrettsbarnehage:                                       kr 50 pr gang.
Betaling kontant eller med vipps i barnehagen.

Treningsavgift pr halvår:

Parti Pris
GYMLEK 700kr
TURN/DANS RG OG SALTO 1.-2.KLASSE 900kr
TURN/DANS RG OG SALTO 3.-4.KLASSE 950kr
RG FOR ALLE PARKOUR OG SALTO 5.-8.KLASSE 1000kr
TURN/DANS ungdom/voksen 1000kr
TILLEGGSTRENING 600kr
DAMER STEVNEPARTI 750kr
KVINNELIGE VETERANER  650kr
SENIORTRENING 500kr
GYM X 1 trening i uken 800kr
GYM X 2 treninger i uken 1100kr
GYM X 3-5 treninger i uken 1300kr