Priser

Medlemskontingent på kr. 300,- pr. kalenderår kommer i tillegg på alle grupper..
Prisene nedenfor er inkludert faktureringsgebyr fra vårt medlemssystem.

Ved oppstart etter 1. april beregnes halv treningsavgift.
Vårsemesteret avsluttes 30. mai 2021.

Etter skoleturn/idrett Pris pr. måned
Etter skoleturn/idrett 1 dag pr. uke 670
Etter skoleturn/idrett 2 dager pr. uke 1.340
Etter skoleturn/idrett 3 dager pr. uke 2.010
Etter skoleturn 4 dager pr. uke 2.680
Etter skoleturn 5 dager pr. uke 3.350
Ferieturn/idrettsuka, hel uke 1.750
Ferieturn/idrettsuka, pr. dag 350
.
Grupper breddeparti barn/ungdom
Gymlek 1 – 5 år 750
1. – 4. klasse 950
5. – 7. klasse 1.050
8. klasse og oppover 1.050
Tilleggstrening parkour 650
Turnspretten – tilrettelagt trening 400
.
Grupper breddeparti voksen
Damer stevneparti 800
Kvinnelige veteraner 700
Seniortrening 550
GymX 1 trening pr. uke 850
GymX 2 treninger pr. uke 1.150
GymX 3 treninger og flere 1.350
Voksenturn 1.050
.
Konkurranseparti
RG Tropp rekrutt 1.950
RG Tropp junior 2.350
RG Tropp senior 2.150
RG Individuelt 500
Tilleggstrening 1 dag (morgentrening) 500
.
Troppsgymnastikk aspirant 1.650
Troppsgymnastikk rekrutt 2.350
Troppsgymnastikk junior 2.950
Tilleggstrening 1 dag 500
Tilleggstrening 2 dager 900