Priser


Medlemskontingent på kr. 300,- pr. kalenderår kommer i tillegg på alle grupper/partier. Dette gjelder også Etter Skole Turn (EST).


For breddepartiene er oppgitte priser pr. gruppe en deltar på.
Prisene er inkludert faktureringsgebyr fra medlemssystemet.
Vi har ikke søskenmoderasjon.


Ved oppstart etter 7. mars 2023 beregnes halv treningsavgift.


Vårsemesteret avsluttes 13. mai 2023 for breddepartiene.
Konkurransepartiene følger skoleruten.


SFO-tilbudet Etter Skole Turn (EST) følger skoleruten.

Dagtidtilbud
Etter skole turn 1 dag i ukenkr 670,- pr måned
Etter skole turn 2 dager i ukenkr 1.340,- pr måned
Etter skole turn 3 dager i ukenkr 2.010,- pr måned
Etter skole turn 4 dager i ukenkr 2.680,- pr måned
Etter skole turn 5 dager i ukenkr 3.350,- pr måned
.
Ferietilbud
Ferieturn, hel ukekr 1.850,- pr uke
Ferieturn, pr dagkr 370,- pr dag
.
Grupper breddeparti barn/ungdom
Gymlek 1 – 5 årkr 825,- pr halvår
1. – 4. klassekr 1.050,- pr halvår
5. – 7. klassekr 1.200,- pr halvår
8. klasse og oppoverkr 1.300,- pr halvår
Turnspretten – tilrettelagt treningGratis (bet. kun medl.kont.)
Stjernespretten – tilrettelagt treningGratis (bet. kun medl.kont.)
.
Grupper breddeparti voksen
Kvinnelige veteranerkr 800,- pr halvår
Seniortreningkr 600,- pr halvår
.
GymX 1 trening pr. ukekr 950,- pr halvår
GymX 2 treninger pr. ukekr 1.300,- pr halvår
GymX 3 treninger eller flere pr. ukekr 1.550,- pr halvår
.
Turn for voksnekr 1.300,- pr halvår
.
Konkurranseparti
RG mini-rekrutt 1. – 4. klassekr 1.050,- pr halvår
RG FOR ALLE 5. – 7. klassekr 1.050,- pr halvår
RG Tropp rekruttkr 2.250,- pr halvår
RG Tropp juniorkr 3.600,- pr halvår
RG Tropp seniorkr 2.250,- pr halvår
RG Individuelt/Duo/Triokr 1.050,- pr halvår
.
Troppsgymnastikk aspirantkr 1.950,- pr halvår
Troppsgymnastikk rekruttkr 3.100,- pr halvår
Troppsgymnastikk juniorkr 3.700,- pr halvår
Troppsgymnastikk seniorkr 4.200,- pr halvår
Troppsgymnastikk junior miks frittståendekr 1.100,- pr halvår
.
Tilleggstrening – fokustrening søndagkr 1.100,- pr halvår