Priser


Medlemskontingent på kr. 350,- pr. kalenderår kommer i tillegg på alle grupper/partier. Dette gjelder også Etter Skole Turn (EST), Åpen Barnehage og støttemedlemskap.

For breddepartiene er oppgitte priser pr. gruppe en deltar på.
Prisene er inkludert faktureringsgebyr fra medlemssystemet.

For fulltidsstudenter kan vi tilby 30 % rabatt på fastsatt treningsavgift. Ta kontakt med post @ solaturn.no. Gjelder ikke bruk av styrkerommet. Vi har ikke søskenmoderasjon.

Ved oppstart etter 3. mars 2024 beregnes halv treningsavgift.

Vårsemesteret avsluttes 8. juni 2024 for breddepartiene.
Konkurransepartiene følger skoleruten.

SFO-tilbudet Etter Skole Turn (EST) og Åpen Barnehage følger skoleruten.

Prisene er gjeldende fra 1. januar 2024.

* I tillegg kommer offseason treninger på kr. 400,-. Dette beløpet faktureres sammen med treningsavgiften og medlemskontingenten.

** I tillegg kommer deltakelse på 2 seriekonkurranser våren 2024 på kr. 600,-. Dette beløpet faktureres sammen med treningsavgiften og medlemskontingenten.

*** I tillegg kommer offseason treninger på kr. 400,- samt deltakelse på 2 seriekonkurranser våren 2024 på kr. 600,-. Dette beløpet faktureres sammen med treningsavgiften og medlemskontingenten.