Priser


Medlemskontingent på kr. 300,- pr. kalenderår kommer i tillegg på alle grupper/partier. Dette gjelder også Etter Skole Turn (EST) og Etter Skole Idrett (ESI).


Prisene er inkludert faktureringsgebyr fra medlemssystemet.


Ved oppstart etter 17. oktober 2021 beregnes halv treningsavgift.


Høstsemesteret avsluttes 5. desember 2021.

Dagtidtilbud
Etter skole turn/idrett 1 dag i ukenkr 670,- pr måned
Etter skole turn/idrett 2 dager i ukenkr 1.340,- pr måned
Etter skole turn/idrett 3 dager i ukenkr 2.010,- pr måned
Etter skole turn 4 dager i ukenkr 2.680,- pr måned
Etter skole turn 5 dager i ukenkr 3.350,- pr måned
Ferietilbud
Ferieturn/Idrettsuka, hel ukekr 1.850,- pr uke
Ferieturn/Idrettsuka, pr dagkr 370,- pr dag
Grupper breddeparti barn/ungdom
Gymlek 1-5 årkr 750,- pr halvår
1.-4. klassekr 950,- pr halvår
5.-7. klassekr 1.050,- pr halvår
8. klasse og oppoverkr 1.050,- pr halvår
Tilleggstrening parkourkr 650,- pr halvår
Turnspretten – tilrettelagt treningkr 750,- pr halvår
Grupper breddeparti voksen
Damer stevnepartikr 800,- pr halvår
Kvinnelige veteranerkr 700,- pr halvår
Seniortreningkr 550,- pr halvår
GymX 1 trening pr. ukekr 850,- pr halvår
GymX 2 treninger pr. ukekr 1.150,- pr halvår
GymX 3 treninger eller flere pr. ukekr 1.350,- pr halvår
Turn for voksnekr 1.050,- pr halvår
Konkurranseparti
RG mini-rekrutt 1.-3.klassekr 950,- pr halvår
RG mini-rekrutt 4.klassekr 1.050,- pr halvår
RG FOR ALLE 5-7.klassekr 1.050,- pr halvår
RG Tropp rekruttkr 1.950,- pr halvår
RG Tropp juniorkr 2.350,- pr halvår
RG Tropp seniorkr 2.150,- pr halvår
RG Individuelt/Duo/Triokr 950,- pr halvår
Troppsgymnastikk aspirantkr 1.650,- pr halvår
Troppsgymnastikk rekruttkr 2.450,- pr halvår
Troppsgymnastikk juniorkr 3.350,- pr halvår
Troppsgymnastikk junior miks frittståendekr. 750,- pr halvår
Tilleggstrening 1 dagkr 500,- pr halvår
Tilleggstrening 2 dagerkr 900,- pr halvår