Årsmøte i Sola Turn

ÅRSMØTE I SOLA TURN

 

Tid: Torsdag 24. februar 2022 kl. 18:00
Sted: Quality Airport Hotel, Sømmevegen 1, Sola

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt senest torsdag 10. februar. Saker meldes inn via e-post til: post@solaturn.no

 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her senest 1 uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf Lov for Sola Turn.

 

For fullstendig innkalling og saksdokumenter se: https://solaturn.no/2022/01/24/innkalling-til-arsmote-i-sola-turn/