Tilbud på dagtid

ÅPEN IDRETTSBARNEHAGE

Fredager 09.00 – 12.00 vil det være åpen turnhall for barn i førskole alder (0-6 år). En voksen skal følge og er ansvarlig for barnet/barna hele tiden. I hallen vil det være diverse turnutstyr tilgjengelig som barna kan klatre, hoppe, balansere og leke på. I tillegg vil det være matter og babyleker som passer for de aller minste. Kl 10.45 har vi en felles samling med litt sang og musikk, før de som ønsker kan spise medbrakt mat i turnhallens kantine ca kl 11.00. Her vil det være bord og stoler tilgjengelig, samt noen barnestoler. Kantinen er hele tiden til disposisjon dersom noen ønsker å spise utenom den felles spisetiden.

Aktiviteten ledes av en av våre tidligere utøvere og nåværende trener, Silje Broadhurst. Silje er utdannet fysioterapeut, og har ca 10 års erfaring som fysioterapeut for barn i Sandnes kommune. I tillegg har hun selv vært aktiv turner i Sola Turn i flere og år, og har de siste 10 årene jobbet som turn trener hos oss for barn i alderen 3-18 år på forskjellige nivåer.

GYMLEK M/FORELDRE

1-2 ÅR, gutter og jenter – dagtid tirsdag

Passer best for de barna som har begynt å gå, uansett alder. Det vil legges til rette for de motoriske ferdighetene som følger denne alderen som gange, løp, hopp, balanse og koordinasjon. Det fokuseres på gjentakelser i timene med felles oppstart og avslutning. I hoveddelen er det også gjentakelser, da det skaper rutiner, trygghet og mestring. I tillegg vil det fokuseres på samspill mellom barnet og den voksne. At foreldrene har en aktiv rolle er viktig i denne aldersgruppen. Det er både en trygghet for barna og viktig i forhold til aktiviseringen av dem.

GYMLEK M/FORELDRE

0-1 ÅR, gutter og jenter – dagtid tirsdag

Passer best for babyer fra 3 måneder til de kan gå, uansett alder. Det vil legges til rette for de motoriske ferdighetene som følger denne alderen. Det kan være mageleie, rulle, pivotering, åling, krabbing, å reise seg opp, og etter hvert å gå langsmed. I tillegg vil det fokuseres på samspill mellom barnet og den voksne. At foreldrene har en aktiv rolle er viktig i denne aldersgruppen. Det er både en trygghet for barna og viktig i forhold til aktiviseringen av dem.
Barnet bør ha spist og sovet før treningen så sant det er mulig, slik at det er mest mulig opplagt og mottakelig for trening.