Tilrettelagt tilbudSola Turn har tilbud for barn og unge som finner det vanskelig å delta i ordinære partier, men som har lyst å være en del av en gruppe.

Disse er beregnet for barn og unge med ulike funksjonsvariasjoner eller med behov for tilrettelegging for å få aktivitet, glede og mestring.

Eksempler er fysisk funksjonsnedsettelse, psykisk utviklingshemming, reduserte sanser som hørsel, syn, tale og balanse, ADHD, Asperger eller andre varianter av ASD (autisme), epilepsi, Downs, CP, skoliose m.m.

Ingen diagnosekrav, men beregnet for barn og unge som trenger tilrettelegging.

Våre tilrettelagte tilbud er ikke beregnet på barn/ungdom uten nedsatt funksjonsevne, det er heller ikke en aktivitet for hele familien.

Vi ønsker at de barn og unge som ofte trenger mer tilrettelegging for å oppleve glede og mestring, får plass og rom til dette her.

I år kan vi tilby gratis treningsavgift på både Turnspretten og Stjernespretten. Alle som melder seg på, blir medlemmer i Sola Turn og betaler medlemskontingent (kr. 300,-) pr. kalenderår.TURNSPRETTEN – ukentlige treninger

Denne treningen er ikke organisert, men det er åpen hall for aktiviteter med kvalifiserte trenere tilstede. Trenerne har bred erfaring, og kan veilede og hjelpe ved behov. Her er muligheter for å hoppe opp, hoppe ned, klatre opp, rulle, gå, løpe, snurre, ligge, krype, bygger – med eller uten trampoline, tjukkas/madrasser, kasser, klosser, vimpel, ringer og mye mer.

Hver deltaker må ha med en ledsager/foresatt, som har ansvaret for å følge under trening.

Treningen foregår i Fjogstad-Hus Turnarena med fantastiske fasiliteter. Vi har også åpen kiosk.

Treningen varer i 2 timer, og du kommer og avslutter når det passer deg innenfor dette tidspunktet. Du kan også ta pause så mye og ofte du trenger.

Alder 0 – 18 år (med fleksibel aldersgrense).

Ved arrangement eller utleie av hallen, vil den ukentlige treningen utgå. Dette vil da bli informert om.
STJERNESPRETTEN – ukentlige treninger

Denne treningen har mer fokus på musikk, og for både gutter og jenter som har glede ved å bevege seg til denne. Inspirert av BlimE, TL-dans, lær på stedet, barnesanger/- lek og lignende.

Det er ikke krav om ferdigheter eller koreografi, det holder å kunne holde seg i salen vår. Vi beverger oss til musikk, både kjente sanger og litt mindre kjente. Noen deltakere er aktive fra start, noen mot slutten, men andre igjen velger seg sine favorittsanger.

Hver deltaker må ha med en ledsager/foresatt som enten er i salen med oss, eller er lett tilgjengelig ved behov (for eksempel i gangen eller i hallen).

Treningen varer i 1 time, og er mer som en vanlig treningstime enn «åpen hall». Vi ønsker du kommer fra start og avslutter når vi/du er ferdige. Du kan også her ta pause ved behov.

Alder fra 0 – 18 år (med fleksibel aldersgrense)

Spørsmål kan rettes til sportslig ansvarlig bredde – bredde@solaturn.noPåmelding kan gjøres her: https://app.rubic.no/Public/Events/14626