Tilrettelagt tilbudSola Turn har tilbud for barn og unge som finner det vanskelig å delta i ordinære partier, men som har lyst å være en del av en gruppe.

Disse er beregnet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, fysisk, kognitivt eller med behov for tilrettelegging for å få aktivitet, glede og mestring.

Eksempler er fysisk funksjonsnedsettelse, psykisk utviklingshemming, reduserte sanser som hørsel, syn, tale og balanse, ADHD, Asperger eller andre varianter av ASD (autisme), epilepsi, Downs og lignende. Ikke diagnoseavhengig, det er behovet for tilrettelegging som er aktuelt.

Tilrettelagte tilbud er ikke beregnet på barn uten nedsatt funksjonsevne, heller ikke en aktivitet for hele familien.

Vi ønsker at de barn og unge som ofte trenger mer tilrettelegging for å oppleve glede og mestring, får plass og rom til dette her.

I år kan vi tilby gratis treningsavgift på både Turnspretten og Stjernespretten. Alle som melder seg på, blir medlemmer i Sola Turn og betaler medlemskontingent (kr. 300,-) pr. kalenderår.TURNSPRETTEN – nå ukentlige treninger

Denne treningen er ikke organisert, men det er åpen hall for aktivitet med kvalifiserte trenere tilstede. Trenerne kan veilede og hjelpe ved behov.

Hver deltaker må ha med en ledsager, som har ansvaret for å følge under trening.

Treningen foregår i Fjogstad-Hus Turnarena med fantastiske fasiliteter. Vi har tilbud om åpen kiosk.

Treningen varer i 2 timer, og du kommer og avslutter når det passer deg innenfor dette tidspunktet. Du kan også ta pause som mye og ofte du trenger.

Alder 0-18 år (med fleksibel aldersgrense)
Ved arrangement eller utleie av hallen, vil den ukentlige treningen utgå. Dette vil da bli informert om.
STJERNESPRETTEN – nytt parti for gutter og jenter

Denne treningen har mer fokus på musikk, og gleden ved å bevege seg til denne. Inspirert av BlimE, TL-dans, lær på stedet, og lignende.

Det er ikke krav om ferdigheter eller koreografi, men et ønske om å holde seg innenfor et visst område og bevege seg med musikk.

Hver deltaker må ha med en ledsager/foresatt som er tilgjengelig ved behov, for eksempel i gangen eller i hallen.

Treningen foregår på Kjerrberget Ungdomsskole, varer 1 time, og er mer en vanlig treningstime enn «åpen hall». Vi ønsker du kommer fra start og avslutter når vi/du er ferdige. Du kan ta pause ved behov.

Alder fra 1. klasse – 18 år (med fleksibel aldersgrense)Spørsmål kan rettes til sportslig ansvarlig bredde, Tonje Våge Alvestad: bredde@solaturn.noPåmelding kan gjøres her: https://app.rubic.no/Public/Events/3686